Viện địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - downloads

Từ khóa :   
Chính xác từ khóa
Lĩnh vực :
Loại văn bản :
Nơi ban hành :
Tài liệu, Công văn
STT Văn bản Cập nhật Tải về Số lượt tải về
1Phieu de nghi van ban09.07.2012 16:483683
2Nhiem vu HTQT cap VKHCNVN-Quyet dinh va Quy dinh16.08.2012 15:143710
3NhiemVuHTQTcapVKHCNVN-CacPhuLucBieuMau16.08.2012 15:143592
4Đăng ký chủ trì các đề tài KHCN cấp Viện KHCNVN năm 201322.08.2012 16:513661
5Mẫu đề cương dự thi biên chế25.09.2012 09:393531
6Tài liệu hướng dẫn các kênh học bổng tại Bỉ05.10.2012 17:033435
7Quyết định Quy định quản lý đề tài khoa học trẻ15.10.2012 16:503530
8Phụ lục Quy định quản lý các đề tài khoa học trẻ15.10.2012 16:513460
9Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ14.01.2013 09:263265
10Quyết định số 2601/QD-KHCNVN về viêvj ban hành Quy định tạm thời về quản lý các đề tài và dự án KHCN độc lập cấp Viện KHCNVN03.04.2013 16:102867
11Form lip201310.04.2013 17:462772
12Thông tư 161/2012/TT-BTC22.04.2013 08:472767
13QĐ 333/VHL quy định XDQL-HTQT22.04.2013 08:493153
14Các biểu mẫu liên quan phục vụ sơ kết 06 tháng đầu năm 2013 và xây dựng kế hoạch 201424.04.2013 09:562766
15Các tỉnh thạch học lớn ở Châu Á, Man-ti plume và Sinh khoáng25.04.2013 15:382950
16Công văn 622 đính kèm06.05.2013 09:342682
17Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 201306.05.2013 09:552768
18Công văn 823 và Quyết định 89530.05.2013 14:312497
19Quy định đào tạo NCS Viện Địa chất30.05.2013 14:342522
20Thông tư 12/2013/TT-BTNMT về việc giao nộp, thu nhận...cung cấp dữ liệu địa chất, khoáng sản20.06.2013 15:232551
21Danh mục các tài liệu hiện có trên thư viện Viện Địa chất10.07.2013 09:462977
22Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất15.07.2013 16:352489
23Mẫu đơn thi tuyển viên chức27.08.2013 14:482473
24Tài liệu sử dụng tài nguyên số27.08.2013 15:282679
25Quy định thi đua khen thưởng của Viện Địa chất23.11.2013 16:132230