Trang Chủ     |     Giới thiệu     |     Đăng Ký     |     Đăng Nhập     |     Liên Hệ
DANH MỤC
Tổng Số Truy Cập: 27103
Đang Online: 1


 
 

 Chức năng nhiệm vụ của Thư viện

I. Chức năng

Tổ chức tốt việc phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, tài liệu điện tử, mạng Internet..). 

II. Nhiệm vụ 

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện.

2. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Viện Địa Chất; thu nhận các tài liệu do Viện Địa Chất xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Viện Địa Chất, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện; 

3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; 

4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm,sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện; 

5. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện; 

6. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; 

7. Đáp ứng các nhu cầu về in ấn giáo trình bài giảng và những ấn phẩm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Viện Địa Chất. 

8. Không ngừng mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt chú trọng việc trao đổi thông tin tư liệu với các đơn vị trong ngành. 

9. Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện .

10. Có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong Viện. 


TÌM KIẾM
Tên Tài Liệu:
Tên Tác Giả:
TIN TỨC
LIÊN KẾT
HyperLink
HyperLink